......................................................................................................................................................................................................................
Pontecosi

Pontecosi

Mixed media on canvas 36x36in 1,500 pounds sterling

Pontecosi

Pontecosi

Mixed media on canvas 36x36in 1,500.00 pounds sterling

Pontecosi

Pontecosi

Mixed media on canvas 36x36in ,1,500.00 pounds sterling

Pontecosi

Pontecosi

Mixed media on canvas 1,500.00 pounds sterling. Sold

Pontecosi

Pontecosi

Mixed media on canvas 36x36in 1,500.00 ponds sterling.

Pontecosi

Pontecosi

Acrylic on canvas 36x36in 1,500.00 pounds sterling

Pontecosi

Pontecosi

Acrylic on canvas 47x31in 1,500.00 pounds sterling

Pontecosi

Pontecosi

Mixed media on canvas 47x31in 1,500.00 pounds sterling

Pontecosi

Pontecosi

Mixed media on paper 26x37in 1,000.00 ponds sterling

Pontecosi

Mixed media on canvas 36x36in 1,500 pounds sterling

Pontecosi

Mixed media on canvas 36x36in 1,500.00 pounds sterling

Pontecosi

Mixed media on canvas 36x36in ,1,500.00 pounds sterling

Pontecosi

Mixed media on canvas 1,500.00 pounds sterling. Sold

Pontecosi

Mixed media on canvas 36x36in 1,500.00 ponds sterling.

Pontecosi

Acrylic on canvas 36x36in 1,500.00 pounds sterling

Pontecosi

Acrylic on canvas 47x31in 1,500.00 pounds sterling

Pontecosi

Mixed media on canvas 47x31in 1,500.00 pounds sterling

Pontecosi

Mixed media on paper 26x37in 1,000.00 ponds sterling

Pontecosi
Pontecosi
Pontecosi
Pontecosi
Pontecosi
Pontecosi
Pontecosi
Pontecosi
Pontecosi